Επιστροφή του Μεσαίωνα

Κι όμως όλοι εσείς άθλιοι υποκριτές θιγμένοι,

εντεταλμένοι ανακριτές πληρωμένοι,

παθιασμένοι επικριτές παρασυρμένοι:

ρίξατε την αλήθεια στο πηγάδι να την πνίξετε,

μα το πηγάδι ξεράθηκε από τη λύπη του·

κλείσατε στη σπηλιά την ανθρωπιά μηχανές να κάνετε τους ανθρώπους,

φρόντισαν όμως οι νυχτερίδες κοπριά ο τόπος να μυρίσει·

και τα βιβλία των ποιητών, με τη φωτιά του Προμηθέα, τα σταχτίσατε.

Αμόρφωτοι, αδιάφοροι, υποταγμένοι σκλάβοι, διοικητές και διοικούμενοι:

κριτές χρειαζόμαστε. Δίκαιους, γνωστικούς, αναστημένους.

Κι επαναστάτες. Πολλούς κριτές κι επαναστάτες.Screen Shot 2015-06-13 at 10.25.44 PM

One thought on “Επιστροφή του Μεσαίωνα

 1. Return to the Middle Ages

  And yet, all you miserable offended hypocrites
  corrupted interrogators, commissioners
  ardent, adrift criticizers:
  you have thrown truth into the well to drown her,
  but the well dried up from its sadness;
  you closed kindness in a cave to turn humankind into machines,
  the bats, however, took care; the space dung now smells;
  you turned the books, written by poets, into ash with Prometheus’ fire.
  Uneducated, indifferent, subjugated slaves, commanders and commanded:
  It is critics we need. Honest, knowledgeable, resurrected.
  And revolutionaries. Many critics and revolutionaries.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s